Dansk
Entomologisk
Forening

Nyt

Tilbage til forsiden


Nyt

Aktiviteter

Entomologisk Årsmøde 2015

Lepidopterologisk Forening indbyder til ENTOMOLOGISK ÅRSMØDE som afholdes på August Krogh Instituttet ved Zoologisk Museum i København i weekenden 7.-8. marts 2015

Program og tilmeldingsformular kan findes på
Lepidopterologisk Forenings hjemmeside

21. marts 2015 : Temadag på NHMÅ:

Nye arter i DK i det nye årtusinde.

De grønne foreninger, der arbejder i tilknytning til museet, inviterer til en spændende lørdag eftermiddag, hvor en række kompetente folk vil præsentere nye arter, fugle, planter, ulve etc og naturligvis også invertebrater. Vi forventer bl a et oplæg fra Tom Nygaard Kristensen om de nyeste dagsommerfugle.

Nedenfor ses det foreløbige program for den spændende temadag, ligesom oplægsholdernes abstracts vedhæftes.
Bemærk, at deltagelse i dagen er gratis - medens man til den afsluttende buffet (som sidste år var en rigtig hyggelig aften med ligesindede!) skal TILMELDE sig og betale FORUD!

Dagens program
Abstracts