Foreningssiden

Nordisk samarbejde

Dansk Entomologisk Forening samarbejder med de tilsvarende foreninger i det øvrige norden og Baltikum.

Samarbejdet omfatter for indeværende:

  • Den nordiske lepidopterologkongres
  • Ekskursioner i de nordiske lande
  • Erfaringsudveksling om artsdatabanker
Samarbejdet påtænkes udvidet til også at omfatte fællesnordiske foredragsarrangementer.

Links til nordiske og baltiske foreninger: