Insektsiden

Poulationsbeskyttelse

v/Michael Kavin

For en række sommerfuglearter har de danske insektforeninger indført tidsbegrænsede indsamlingsbegrænsninger, som skal give stærkt truede arter eller nytilkomne arter, der ikke omfattes af de officielle, lovfæstede fredninger, en håndsrækning. Indsamlingsbegrænsningerne kan i nogle tilfælde have stor betydning for en meget lokal arts mulighed for at overleve eller sætte sig fast, og i alle tilfælde kan indsamlingsbegrænsningen have signalværdi i forhold til bl.a. de myndigheder, der har retten eller pligten til at forvalte en given lokalitet.

Indsamlingsbegrænsningerne gælder for 2 år ad gangen, hvorefter de tages op til fornyet overvejelse på baggrund af udtalelse fra Entomologisk Fagudvalg. Beslutninger om indsamlingsbegrænsninger, herunder om nye begrænsninger, træffes på DEF's generalforsamling.

Artsstatus for fredede insekter og arter omfattet af frivillige indsamlingsbegrænsninger kan ses her (pdf-fil).

Bemærk !


Foto ©:Lars Andersen
www.danske-natur.dk
Østlig takvinge (Nymphalis xanthomelas) er blevet iagttaget i flere eksemplarer i Pinseskoven på Amager.

Der opfordres kraftigt til, at medlemmer af de entomologiske foreninger undlader at indsamle arten på det sydlige Amager. Dette vil gøre det muligt for rigtig mange at få fornøjelse af, at denne sjældne art besøger os, og forhåbentligt kommer arten med tiden til fast at tilhøre den danske fauna.

Det skønnes ikke at østlig takvinge kan skades ved indsamling, hertil optræder arten for tilfældigt og spredt, samtidig med, at den har en stor spredningesevne. Det håbes, at alle medlemmer, såvel som ikke medlemmer vil tage behørigt hensyn til såvel østlig takvinge som de interessefæller der mødes ude i felten.

Populationsbeskyttelser.

Vedtaget af de danske entomologiske foreninger og publiceret d. 12. marts 2016 og gældende til andet publiceres

Ilia (Apatura ilia). I Pinseskoven på Vestamager må arten ikke indsamles. Der opfordres til eftersøgning og registrering af arten andre steder. Artens kontaktperson Jan Fischer Rasmussen orienteres straks om et nyt findested.


Foto ©:Tom Nygaard Kristensen
Sortbrun Blåfugl (Aricia artaxerxes). Arten må ikke indsamles langs kysten mellem Tversted by og Skiveren. Der opfordres til eftersøgning og registrering af arten på andre lokaliteter i Nordjylland. Artens kontaktperson Tom Nygaard Kristensen orienteres om eventuelle nye lokaliteter.

Sortplettet bredpande< (Carterocephalus silvicola) er omfattet af et landsdækkende indsamlingsforbud.

Spejlbredpande (Heteropterus morpheus) beskyttes på Falster med et indsamlingsforbud.

Rødlig Perlemorsommerfugl (Boloria euphrosyne) er omfattet af et landsdækkende indsamlingsforbud.


Foto ©:Tom Nygård Kristensen
Svalehale (Papilio machaon) Arten må ikke indsamles som æg, larve eller puppe.

Grå Perikonugle (Chloantha hyperici). Arten må ikke indsamles i noget stadie på artens kernearealer i Rødby og Gedser.

Bombarderbille (Brachinus crepitans). Arten må ikke indsamles i nogen stadier på den eneste kendte, fredede lokalitet ved Sose på Bornholm.

Månetorbist (Copris lunaris) Arten er omfattet af et landsdækkende indsamlingsforbud.

Vedtægter for frivillige indsamlingsbegrænsninger